Home STAP 1 Berekening bevestigingen STAP 2 Berekening dakrandzone

Berekening dakrandzone

Gelieve de breedte, de diepte en de nokhoogte van het gebouw in te geven om de waarde van de randzone te bepalen.
 
b1 : m
b2 : m
Nokhoogte (h) * : m
 
(*) Voor de bepaling van de nokhoogte, wordt verwezen naar de omschrijvingen van de Belgische Norm NBN B03-002-1.
Voorgaande berekeningsmodule is een vrijblijvend middel dat Eternit ter beschikking stelt van haar professionele klanten. Deze laatsten blijven vernatwoordelijk voor het inbrengen van de gegevens, de verwerking en de interpretatie van de resultaten. Eternit is dan ook niet vernatwoordelijk voor de eventuele gevolgen door het gebruik van deze module.